/
Assessorament i anàlisi web
Assessorament i anàlisi web
Assessorament i anàlisi web
Assessorament i anàlisi web
Assessorament i anàlisi web
Assessorament i anàlisi web
Assessorament i anàlisi web
/ ||| Menú /

Descobreix com potenciar la teva pàgina web

Si la vostra pàgina web porta ja un bon temps a la xarxa i el seu volum de tràfic i popularitat no és l’esperat, cal revisar tot allò que està frenant la seva promoció. A Space Bits us oferim un servei d’anàlisi mitjançant els qual realitzem un estudi acurat de tota pàgina web analitzant aspectes com la coherència gràfica i imatge corporativa, funcionalitat i utilitat, programació interna, preparació per als cercadors i molts altres punts. Sol·licitant aquest informe, sabrem els punts forts i febles de la nostre pàgina web al mateix temps que coneixerem quines mesures cal prendre per a reforçar els diferents punts d’una forma permanent.

Posicionament web SEO
Posicionament web SEO

Et desenvoluparem un informe web acurat i complet

Els informes webs són estudis acurats d’una pàgina en concret, els quals analitzen una sèrie d’elements i funcionalitats per tal de determinar les mancances actuals i les principals intervencions a realitzar.

Grafisme i imatge corporativa: Coherència de la imatge global, logotip i imatges de la marca, situació dels elements gràfics, fulla d’estils i la seva aplicació, etc. Funcionalitat i usabilitat: Interacció amb els menús, interfícies i hipertext, situació d’elements concrets, mancances a nivell operatiu, compatibilitat amb varis navegadors, etc. Preparació de la pàgina per als cercadors: Adaptació del codi intern, disponibilitat de tots els elements necessaris, estudi de popularitat i indexació de la pàgina, etc.